gayr -i müslim


gayr -i müslim
[ ﻢﻠﺴﻡ ﺮﻴﻏ ]
müslüman olmayan.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • GAYR-I MÜSLİM — Müslüman olmayanlar. İslâmiyete girmeyenler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İHTİLAF-I DİN — Biri müslim, diğeri gayr ı müslim olmak gibi ayrı dinde bulunmak. Din ayrılığı miras almağa mânidir. Binaenaleyh gayr i müslim, müslimin; müslim de gayr i müslimin mirasına nâil olamaz. Fakat müslim olmayan milletler arasında din ayrılığı miras… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • UNSURİYET — Irkçılık. Bir kavmi veya kendi soyunu daha şerefli sayarak diğer insanları hakir görmek. Menfî milliyetçilik.(Cây ı dikkat bir hal: Türk milleti anâsır ı İslâmiye içinde en kesretli olduğu halde, dünyanın her tarafında olan Türkler ise… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KEFFARET-İ SAVM — Ramazan ı Şerifte özürü bulunmaksızın muayyen şartlar dâhilinde orucunu bozan bir mükellefin, müslim veya gayr i müslim bir köle veya câriye azâd etmesinden; buna muktedir değilse, iki ay muttasıl oruç tutmasından; buna da muktedir değilse,… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KEFFARET-İ YEMİN — Yaptığı bir yemine sadık kalmayıp bozan bir müslümana lâzım gelen keffâret demektir ki: Muktedir ise, müslim veya gayr i müslim bir köle veya câriye azad etmekten; muktedir değil ise, on fakiri akşamlı sabahlı doyurmaktan veya on fakire birer… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TA'ZİR-İ UKUBET — Mükellef bir şahıs tarafından irtikâb olunup da şer an muayyen bir cezası bulunmayan bir suçtan dolayı ukubeten yapılan ta zirdir. Mücrimin bu hususta müslim ile gayr i müslim; hür ile âbid; erkek ile kadın olması müsavidir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • DÂR-I EMÂN — Müslümanların zimmetini kabul eden veya müslümanlarla sulh halinde olan, gayr i müslim bir ahalinin memleketi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • FEYLESOF — Felsefe ile uğraşan, felsefeci. (İlm i hikmetle meşgul olan mütefennin. Dinle münasebeti olmayan gayr ı müslim. L.R.) (Bak: Hükemâ)(İ lem Eyyühel Aziz! Bir şeyden uzak olan bir kimse, yakın olan adam kadar o şeyi göremez. Ne kadar zeki olursa… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HARAC — Vaktiyle müslüman olmayan vatandaşlardan alınan vergiye denirdi. Arazi hasılatından veya çalışanların emeğinden elde edilirdi. Reşit ve vücudu sağlam olan gayr ı müslim erkek verirdi. Buna harac ı rüus veya cizye denirdi. Topraktan alınan vergiye …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • MATMAZEL — Fr. Evli olmayan gayr ı müslim kız …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük